Oficiální instituce

Autor: redakce <(at)>, Téma: Trvale udržitelný rozvoj, Vydáno dne: 14. 11. 2009

Rada vlády pro udržitelný rozvoj
Ministerstvo životního prostředí
MŽP mapa stránekInformační systémy EIA, SEA
Česká informační agentura pro životní prostředí (CENIA)
CENIA mapa stránek
Ministerstvo zemědělství
MZ mapa stránek
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
AOPK ČR mapa stránek
Česká inspekce životního prostředí
ČIŽP mapa stránek
Ústav územního rozvoje
ÚÚR mapa stránek